Днес д-р Красимир Кушев официално встъпи в длъжност като  управител на МБАЛ Ботевград. Той бе представен пред  шефовете на отделения от кмета на общината Иван Гавалюгов. „Общината подкрепяме по всякакъв начин болницата. Но трябва да е ясно, че без вашата подкрепа нещата няма да се случат. Каквито и материални подобрения да правим в болницата, без вашите усилия, нещата са безсмислени и безпредметни. Знам,  че тук  работят  хора с висок морал, добри специалисти и хора, които са загрижени за бъдещото на нашата болница- заяви Иван Гавалюгов. – Сигурен съм, че д-р Кушев също притежава тези качества. Убеден съм, че ще намерите общ език,ще изградите добър колектив, в който няма разделения, което е изключително важно за която и да е организация. Всички проблеми ще се решават в болницата, с подкрепата на общината“ – допълни той.


„Най-важното за нас сега е да осигурим кадри – лекари, медицински сестри, акушерки. Това е най-тежкият и важен въпрос – заяви д-р Кушев. –Вече говорих с един колега, който си е подал молба за напускане, той се връща в болницата. Готов съм и ще говоря с всеки колега, който по една или друга причина е напуснал болницата, за да се върне. Защото те познават болницата, а и пациентите ги познават, което е добре“ – допълни д-р Кушев.


Първият му работен ден започна с медицински съвет, на който се обсъждат промени в Правилника за дейността на болницата.  Новият управител заяви пред лекарите, че общата им цел е да подпишат новия договор с касата като болницата запази досегашното си ниво.