- Г-н Димитров, каква е равносметката ви за първата година, откакто сте кмет на Община Етрополе?
      
- Най-важното нещо за мен и екипа е да създадем условия за развитие на местните общности, на всички хора в общината. Това е трудно, когато има финансов дефицит. Затова първите ни стъпки бяха да направим всичко възможно за финансовата стабилизация и оздравяване на общината.   
Натрупахме много опит, администрацията заработи по-качествено и бързо. Станахме екип. Горд съм, че привлякох млади и можещи хора, които добавиха своите знание и ентусиазъм към опита на колегите, които заварих. Много добре работим и с Общинския съвет  - той е наша подкрепа и коректив.
Годината започна с приемане на бюджета. За 2016-а той беше 11 179 295 лв. Да, числото звучи внушително, но всъщност парите не са никак достатъчно, за да постигнем бързи и видими резултати.
Получихме допълнително от правителството  435 000 лв., което ни помогна да погасим просрочени задължения за капиталови разходи.
Приходите от концесията на „Елаците-Мед“ трябваше да са 3 млн. лв., но сумата беше намалена с 407 000 лв. заради поевтиняването на медта и това също ограничи възможностите ни. Но предизвикателството беше екипът да разпределя прецизно и разумно ограничените ресурси на общината и да привлича с качествени проекти пари по програмите.
Към 31 октомври  в приходната част от общинския бюджет сме събрали 83% от данъци и 92% от неданъчни местни дейности. В края на октомври 2015 г., когато станах кмет, общинският дълг беше 3, 76 млн. лв. - 5 кредита към фонд „ФЛАГ“. За година намалихме дълга до 2, 57 млн. лв. Заварихме 933 214 лв. просрочени други задължения, стопихме ги до 30 559 лв. 
И още нещо важно: всеки месец публикуваме подробен отчет за парите на общината.


- Какви проекти осъществихте и какви предстоят?


- Преимуществено социални: от домашния патронаж по проект осигурихме безплатен топъл обяд за хора в неравностойно положение, започна санирането на първите 4 блока и изграждането на градина с алеи за разходка и места, където децата да играят.
Проектът за топла храна за обяд се грижи за 100 души и е на стойност почти 42 хил. лв. Закупен и автомобил, с помощта на който храната да достига до хората.
Центърът за почасово предоставяне на услуги към Домашен патронаж е финансиран с 499 992 лв.
По програмата за енергийна ефективност започна работата по първите 4 блока, а в момента се правят работните проекти за още 2 сгради.
Осигурихме финансиране за изработването на Устройствен план на община Етрополе, включително на екологична оценка за съвместимост.
Ремонтирахме улица „Спортист“ и изградихме паркинг към нея.
Направихме прединвестиционни проучвания за градска пречиствателна станция за питейни води.
Поставихме парапет за хора с увреждания пред клуба на инвалида и диабетика.
Паркът в квартал 167 срещу стадиона, надявам се, всички са го посещавали вече.   
През октомври тази година кандидатствахме по 4 оперативни програми с проекти, които ще решат наболели проблеми на общината като рехабилитацията на множество общински пътища, които отдавна плачат за ремонт и поправяне на водопроводните мрежи на селата Брусен и Лопян. Имаме проект по програмата за развитие на селските райони, както и проект в подкрепа на хората с увреждания, която ще подобри качеството им на живот.


- Какво се промени в работата на Общинска администрация за тази една година?


- Подобрихме чувствително качеството на обслужване, администрацията заработи по-ефективно. 28 общински служители преминаха професионални обучения.  Назначих 25-има нови служители. Целта е администрацията да бъде по-компетентна, по-бърза и по-отзивчива към жителите на общината.
Тази година подобрихме чувствително електронните административни услуги, които пестят много време и създават удобство за гражданите. На хората вече не им се налага да търсят и дават информация, която общината може да осигури служебно. Създадохме защитена електронна страница, купихме 3 нови компютърни конфигурации, за да станат тези услуги бързи и качествени.  


- С какво, според Вас, Община Етрополе се отличава от другите общини?


- Може да прозвучи нескромно, но с чувствителността и с амбицията. Можеш да си свършиш работата формално, но ако я вършиш с отношение и внимание към всеки гражданин, ставаме пълноценна човешка общност. Това искам от екипа си.  А амбицията е, когато се сравняваме с другите общини, да сме по-напред и по-добри.
Етрополе е една от малкото общини в България с напълно безплатни детски градини и ясли и безплатна детска кухня. Въведено е от предишната администрация, а ние продължаваме да надграждаме тази социална придобивка. През април купихме 60 легла, дюшеци, спално бельо и шкафове за детската ясла на стойност 10 000 лв., а през ноември купихме 110 детски креватчета и дюшеци за детска градина „Звънче” на стойност 11 528 лв.
В общината има много талантливи деца и те имат нужда от възможности и поощрение. За тях е фондът „Даровити деца” с 6 500 лв.
Общината помага финансово на болни хора. За селата сме осигурили 66 месечни карти за пътуване, които се използват безплатно от хората с ниски доходи. Доставяме безплатно на ветераните от войните и военноинвалидите  по 5 кубика дърва за огрев. За над 100 възрастни и болни хора има домашен социален патронаж или почасова домашна помощ. 30 лични асистенти обслужват 87 души с трайни увреждания.
Пенсионерските клубове в Етрополе и селата Лъга, Брусен, Лопян и Бойковец работят целогодишно, с кмета на Рибарица работим да има клуб и там. Целогодишно е отворен  клубът на инвалида. 
Над 100 безработни получиха тази година работа в общинската администрация, в болницата и медицинския център, в читалището, в няколко фирми по проекти и програми с партньорство с „Бюро по труда“ – Ботевград.


- Започва зимният сезон, готови ли сте за него?


- Да, напълно. Имаме договор за зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2016/2017 г. Договорът за доставка на гориво е от 2015 г. и е за две години.


- Какво предстои за общината през 2017 година?


- Имаме ясна цел: да надграждаме и да постигнем устойчиво икономическо и социално развитие на общината. Да инвестираме, разбира се и в културата, защото храната за духа е важна.
Много конкретен проблем за решаване е водата в цялата община. Заедно с ВиК ще работим за отстраняването му място по място. Освен това сме се подготвили да кандидатстваме с проект за корекция на 3 участъка по коритото на р. Ябланица. Вече споменах пречиствателната станция.
Надяваме се да бъде одобрен проектът за изграждане на площадки за игра в детските градини „Звънче“, „Слънчице и детска ясла „Патиланци“.  Ще кандидатстваме за финансиране за втория етап от парк „Езерото“, за реставрацията на Историческия музей, за модернизирането на централния площад, за построяването на пътна връзка от бул. „Малък Искър“ до бул. „Руски“. Ще се опитаме освен това да привлечем финансиране за развитие на социалното предприемачество, както и за изграждането на компостираща инсталация за битови отпадъци.
Подчертах желанието на екипа да постигнем устойчивост, но заедно с това и да ускорим развитието, защото сега, след една година на кметския пост, съм сигурен, че общината има и капацитета, и човешкия капитал да го направи.