През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 11 973.0 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.2% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението). Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). През октомври 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 264.7 млн. лева. При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през десетте месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (29.9%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (24.5%). Вносът на България от трети страни през периода януари - октомври 2016 г. намалява с 9.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 13 912.2 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна (табл. 3 от приложението). През октомври 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 585.7 млн. лева. При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през десетте месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (15.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (26.4%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 939.2 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 252.7 млн. лева. През октомври 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 321.0 млн. лева. Търговия на България с трети страни и ЕС, общо - през периода януари - октомври 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 37 895.9 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът се увеличава с 0.2%. През октомври 2016 г. общият износ възлиза на 4 153.1 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. През периода януари - октомври 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 41 685.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.3% по-малко спрямо същия период на 2015 година. През октомври 2016 г. общият внос се увеличава с 4.5% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 822.5 млн. лева. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2016 г. и е на стойност 3 789.8 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - октомври 2016 г. също е отрицателно и е в размер на 1 793.4 млн. лева. През октомври 2016 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 669.4 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 431.9 млн. лева.