В докладна до Общинския съвет кметът Иван Гавалюгов предлага д-р Иван Багелейски  да бъде избран за временно изпълняващ длъжността „управител“ на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград, считано от 25 септември 2020 год. Д-р Иван Багелейски заема длъжността „ординатор“ в Хирургичното отделение.  


„На 14 септември 2020 год. почина д-р Пламен Кирилов Китанов – управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД, поради което следва да бъде избран временно изпълняващ длъжността „управител“ на лечебното заведение до назначаване на управител, избран след провеждане на конкурс“, пише в мотивите към докладната записка. 


Предложението ще бъде разгледано и подложено на гласуване по време на редовното заседание на местния парламент идния четвъртък - 24 септември.