ОбС отхвърли предложението на ОББО за създаване на временна комисия от общински съветници, която да изясни чии действия или бездействия доведоха до водната криза на територията на Община Ботевград и причините, довели до безводието, да направи предложения за справяне с проблема. От ОББО поискаха общината до осигури помещение и транспорт, при нужда, за членовете на комисията, както и първоначална сума в прогнозен размер до 15 000 лева за външни консултанти на комисията. А тя, от своя страна, след като извърши проверките, да изготви доклад с резултатите от тях. 


Както Ви информирахме вчера, в началото на самото заседание съветникът Цветан Цолов предложи тази докладна да отпадне от дневния ред, но предложението му не събра достатъчен брой гласове и докладната бе подложена на разискване. 


Самото обсъждане започна с предложения за членове на комисията. Йорданка Лалчева предложи председателят на Общинския съвет Мартин Тинчев да оглави временната комисия. Петя Кочкова предложи Георги Георгиев за секретар, тъй като той е сред общинските съветници, подписали докладната за създаване на комисия. Георгиев обаче заяви, че категорично отказва да е част от нейния състав  


От страна на групата на БСП за член на комисията бе предложен Иван Райчинов, който с открито нежелание прие да влезе в състава й. 


От групата на ГЕРБ бе предложен Цанко Цанов, а от МК ГДБОП – д-р Христо Железарски. 


Кметът Иван Гавалюгов изрази съгласие да бъде създадена такава комисия, но заяви, че не приема общината да отпуска средства за външни консултанти на нейните членове.  


„По-добре тези пари да бъдат отпуснати на ВиК за отстраняване на последиците от водната криза. Защото има населени места, които периодично изпитват негативния ефект от липсата на достатъчно вода в язовир „Бебреш”. И ние няма да си затваряме очите, най-малко пък аз, пред нещо, което е очевидно и се усеща от хората”, заяви Гавалюгов. Той припомни, че към общината бе създадена такава комисия, която е изготвила констативен протокол, относно поставените от общинското ръководство цели и задачи, и той ще бъде внесен като информация в Общинския съвет. По думи на кмета комисията е констатирала факти, които са общоизвестни. 


С всичко казано дотук бе изчерпан сериозният диалог по докладната. Последва предложение от Георги Георгиев, което, меко казано, внесе смут в ОбС. „За да не ощетяваме кмета, предлагам всеки член на комисията да внесе по 1000 лева лични средства”, изцепи се той. Изказването му бе прието като шега, но до момента, в който съветникът настоя направеното от него предложение да бъде подложено на гласуване. Някои съветници изразиха мнение, че това е несериозно и отказаха да участват в процедурата. 


„Предложението е незаконосъобразно. Няма да участвам в подобен цирк. Утре той може да предложи да гласуваме да си събуем гащите…”, с тези думи Тихомир Найденов изрази възмущението си от случващото се в ОбС. 


Още по-абсурдно бе второто предложение на Георгиев – докладът на временната комисия да бъде приет до края на втория мандат на Гавалюгов, но този път никой не го удости с внимание.


Предложението за създаване на комисия бе подложено на гласуване, но не събра достатъчен брой гласове – 13 „за”, 5 „против”, 6 „въздържал се”.