Базарът на коледни сувенири, украси и картички бе открит на 20 декември в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. От него бяха събрани 1 330,70 лева за създаване на мултисензорна стая. Средствата ще бъдат преведени по дарителската сметка на община Ботевград. 


Сумата е недостатъчна за реализиране на идеята,  но ще търсим други алтернативи за финансирането й. Това каза пред наш репортер Николета Иванова – началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности”  в общинската администрация. 


Мултисензорната стая представлява специално обзаведено и оборудвано място за терапия на деца със специфични образователни потребности. В това помещение те ще могат да развиват своята сетивност и възприятията си под инструкциите на специалист, преминал съответния курс на обучение. Подходящо място за създаване на такава мултисензорна стая е отредено в ОУ „Васил Левски” - Ботевград, където се помещава Центърът за социална интеграция и рехабилитация на деца и младежи с увреждания, създаден по проект на общината.  


Инициативата за провеждане на благотворителен базар бе осъществена от община Ботевград, седемте детски градини в града, Младежки общински съвет и  Училища "Европа" Ботевград.