Депутати, прокурори, министри, високопоставени държавни служители масово скрили участия във фирми, доходи и имоти, основно на съпрузите си. Това е резултатът от проверката на Сметната палата на декларациите на заемащите висши държавни длъжности за 2016 г., както и на встъпителните и финалните декларации, подадени от 1 януари 2016 г. до 13 септември 2016 г. От проверените общо 14 261 души с годишни декларации/уведомления има 252 с несъответствия, а от тези с финални и встъпителни декларации (общо 743 души) 71 са с несъответствия.


Сред посочените от Сметната палата лица укрили имущество, личат имената на главния секретар на софийската областна управа Мая Цанова, която не е декларирала страничен доход от 2000 лева. Също така съпругът й – Цанко Цанов, е купил два поземлени имота с обща площ 2328 кв.м. в Трудовец, които впоследствие са били отчуждени, съобщава offnews.bg.


Списъците ще бъдат дадени на НАП.