Вече съобщихме, че на вчерашната сесия, 30 януари, общинските съветници от групата на БСП внесоха Питане заради неработещите радиоточки в с. Лопян. Това беше първа точка от дневния ред на сесията.
Питането качихме като отделен материал.
Както бяхме обещали, качваме и отговора на кмета на Етрополска община Димитър Димитров:


ОТГОВОР
На питането на групата общински съветници на БСП В общински съвет Етрополе
Относно: Сигнали за неработещи радиоточки в с. Лопяи
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с отправеното до Кмета на общината питане, Ви уведомявам за следното.
Липсата на радиоточки в с.Лопян не е в резултат от обилните снеговалежи пред 2012 г., а поради откраднати подземни кабели, по които достига сигнала до селото. Откраднати са кабелите също и до с.Лъга, с.М. Искър, с. Брусен.
1. Какви мерки ще предприеме Общината за възстановяване на радиосигнала към с.Лопян?
В село Лопян има прекъснати жици, но те могат да се подменят. За да могат да се слушат радиоточките в селото и да се възстанови радиосигнала е необходимо и общината ще направи следното:
- Закупуване на приемник, който ще се постави в селото и ще се слуша радио”Хоризонт”, може да се правят съобщения в самото село, но не и от град Етрополе, поради липсата на кабели.
2.  Предвиждат ли се инвестиции за въвеждане на съвременни технологии за радиоразпространение?
Към настоящия момент програмата на радиовъзел „Етрополе“ се разпространява по кабелна мрежа с открити проводници. Община Етрополе е извършила проучване относно възможностите за алтернативно разпросгранение на програмата на радиовъзела. Проучените възможности са следните: превръщане на радиовъзел „Етрополе“ в ефирно радио, излъчване по интернет (web радио) и разпространение на сигнала по кабелна телевизия.
Превръщането на радиовъзел „Етрополе“ в ефирно радио е свързано с получаване на разрешение за ползване на честота от Комисията за регулиране на съобщенията, след провеждане на конкурс и закупуване на необходимото оборудване за целта - FM модулатор, FM приемник и антена.
За излъчването на програмата на радиовъзел „Етрополе“ по интернет е необходимо да бъде закупено оборудване, чрез което да се превръща аудио сигнала в цифров, компютърни конфигурации със софтуер и сървър.
За разпространението на сигнала по кабелна телевизия е нужно да се сключат съответните споразумения с операторите на кабелна телевизия на територията на община Етрополе и програмата на радиовъзела да се излъчва по един от каналите, по които се излъчват радиопрограми.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Кмет на Община Етрополе