Регионалният инспекторат по образование обяви конкурси за заемане длъжността “директор” на общинско училище в Софийска област.
В община Ботевград конкурс ще бъде проведен за директор на ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, тъй като директорката Росица Василева се пенсионира. Конкурс за назначаване на директор е обявен и за новото училище “Св. Св. Кирил и Методий”. Там длъжността се изпълняваше временно от Данела Николова.
Конкурсната процедура стартира от днес. Документи за участие се подават в Регионалния инспекторат по образование в 30 дневен срок.