Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач, хигиенист”


Изисквания за заемане на длъжността:


1. Образование - средно


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград


2. Автобиография


3. Копие от документ за завършено образование


4. Копие от трудова книжка


Срок за подаване на документите  до 28.02.2017г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115