От 20 февруари до 31 март т.г. ще бъде извършена цифровизация на  кабелната телевизия в Скравена.
Целта е абонатите  да получат по-голям пакет от телевизионни и радио-програми при по-високо качество на сигнала. Без промяна в досегашната такса зрителите от Скравена ще гледат над 100 телевизионни програми и ще слушат повече от 20 радиа. Предимство е, че цифровизацията предлага възможност и за  други услуги, както и лесно и бъзрзо обслужане на абонатите.
Абонатите ще получат безплатно до 2 броя цифрови устройства. Трето и четвърто цифрово устройство ще се получава срещу депозит от 10 лева за всяко, а цената за допълнителния пакет програми е 6 лева месечно.
Повече информация може да се получи на касата на кабелната телевизия в Скравена или на тел. 07137 / 22-51