В ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с Скравена се проведе публична изява, посветена на Националния празник на България – 3-ти март. Тя бе подготвена от групата за извънкласна дейност по интереси ”Моят роден край - исторически забележителности” с ръководител Даринка Григорова. Чрез стихове и презентация учениците пресъздадоха историческите събития , довели до Освобождението на България. Децата припомниха делото на родолюбивите скравенци, участвали в борбите за освобождението на родния край. 


На тържеството присъстваха ученици, учители, родители, служители в читалище „19 февруари”.


Публичната изява бе осъществена по проект BG05M2OP001-2.004-0004- "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/", фаза 1 .