Миряна Захариева e кандидат за народен представител на КП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. Член e на националния съвет на движението. Занимава се пиар и маркетинг в социалните мрежи. Професионалният й опит е свързан с работа с уязвими групи – деца, младежи и семейства в риск, бебета и малки деца, разделени от биологичните си семейства и други. 


На 29 години е, от Ботевград. Семейна, има двама сина – Филип (на 4г.) и Дамян (на 2 и половина).


Какъв е личният Ви мотив да се кандидатирате за народен представител? С какво смятате, че реално може да допринесете за подобряване живота на хората в страната и какво Ви дава увереност, че може да се справите?


Лично за мен влизането в политиката е продължение на една и съща борба, този път на друг терен. Давам си ясна сметка, че през последните 15 години съм работила повече, отколкото се е очаквало от мен. Борила съм се за каузи, които са по-големи от мен и които са подобрявали общостта ми – първо гимназията, после града и общината, а след това и държавата. Виждам обаче, че гражданските действия се оказват недостатъчни, за да постигнем трайна и качествена промяна в България. Крайно време е кадърните, работливите и почтените хора да спрат да се гнусят от политиката.  


Вярвам, че личността на народния представител трябва да притежава най-напред чистота, за да няма за какво от миналото му да го изнудват, смелост да се изправи срещу голиати, които изглеждат непобедими и твърдост да отстоява принципите и идеите си докрай. С увереност, че притежавам тези качества, днес вземам страна в битката за България. 


Кои според Вас са основните проблеми в обществено-икономическия живот на България и как виждате тяхното разрешаване?


Почти всеки обществено-икономически проблем на България може да бъде сведен до един първоизточник – лошо управление в следствие от корумпирана система. Не е вярно, че България е бедна страна. Бедни сме мнозинството от хората, защото икономическият растеж се консумира от един безобразно мафиотизиран „елит“, който краде от обществени поръчки, директно от бюджета; елит, който назначава некадърни и подкупни ръководители, които се контролират лесно.


Единственото решение на тези проблеми е работещ съд, защото мястото на тези хора е зад решетките. Когато реформираме съдебната система, тя ще прочисти цялата държава. Това се случва в Румъния вече 15 години. Няма да е бързо и лесно, но няма друго решение.


Какви конкретни законодателни мерки смятате, че трябва да бъдат приети с приоритет от 44-то Народно събрание?


Темата е изключително дълга и изисква експертно мнение във всяка облст на държавното управление. В „Да, България“ са едни от най-добрите професионалисти в сферата на борба с корупцията, образование и икономика. Хора, които в годините са доказали, че са блестящи професионалисти и трябва да бъдат законотворци. Ето все пак някои мерки, които ние от „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ поставяме с приоритет:


-Укрепване на административния капацитет на общините и преминаване към децентрализация;


-Подобряване на административните услуги за гражданите – въвеждане на „услуги на едно гише“;


-Данъчна реформа с цел осигуряване на необходимите собствени приходи за изпълнение на прехвърлените отговорности  на местните и регионалните области; 


-Въвеждане на електронно управление;


-Радикална съдебна реформа, гарантираща независимо и справедливо правосъдие и реформа на прокуратурата, гарантираща нейната отчетност пред обществото и ефективност в борбата с корупцията и престъпността;


Още много конкретни мерки мога да изброя от платформата на „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в областите икономика, здравеопазване, социални политики. Вярвам обаче, че ако приоритетно въведем ефективана децентрализация и работещ съд, развитието на останалите сфери ще последва незабавно.


Запознати ли сте с основните проблеми на Софийска област? Кои са те и как ще работите за тяхно разрешаване, ако бъдете избран за народен представител? 


Софийска област е много разнообразна в своя потенциал и със своите предизвикателства. Един от проблемите, който сякаш се забелязва навсякъде, е пропастта между бизнеса и образованието. Младите хора излизат от гимназия с усещане, че пред тях няма възможности, в същото време бизнесът страда от недостиг на квалифицирана работна ръка. Това са местни и регионални проблеми, които обаче имат нужда от решение в национален мащаб. 


Аз лично съм ангажирана с проблемите на младите хора и съм възприела за своя кауза тяхното добруване в България. Не искам да виждам повече млади и способни хора да напускат страната, а напротив – да остават с желание и с перспектива. 


В Габрово, например, а и на други места в страната действат пилотно схеми за дуално образование, които срещат младите хора още в училищна възраст с местната индустрия.  Това е един малък пример за добра практика, която бих искала да видя в действие в Софийска област.


Как оценявате работата на органите на местно самоуправление в община Ботевград - общински съвет и общинска администрация? 


Разговарям с много хора, които работя и живеят в Ботевград и в последната една година чувам много често думи от рода на „Ей, по-спокйно се диша“. Не преувеличавам. Промяната в управлението на Ботевград демонстрира ясно и категорично, че големият проблем в държавата ни е корупцията и мафиотизирането на властта. Когато върнем юздите в ръцете на честни и достойни хора, демократично устроените общности се развиват добре. 


Каква е оценката Ви за развитието на общината и с какво смятате, че може да повлияете върху подобряване на жизнената среда в нашата община, ако бъдете избрана за народен представител? 


Община Ботевград има изключителен потенциал, който е развит в немалка степен. За да се повиши жизнения стандарт на хората обаче, е необходимо да извършим качествена децентрализация, в резултат на което парите, които хората плащат на държавата, ще се харчат на местно ниво. 


Проблемите с престъпността ще намерят своето решение в приоритетната за „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ реформа в МВР - фокус върху рецидивисти, уязвими групи, региони и престъпления със значителен ефект върху обществото би постигнало много по-сериозен резултат върху намаляване на престъпността, отколкото разпръскване на огромни популистки ресурси от типа „полицай във всяко село“. 


Каква трябва да бъде ролята на младите хора в политическия живот на страната?  


С една дума: активна! От разговорите си с млади хора в последните някоко месеца, виждам едно – изключитела неангажираност с политическия живот. От една страна това е напълно разбираемо – пред младия човек в България стоят проблеми, непосредствено  свързани с неговото оцеляване и реализация. Вярвам обаче, че ако още в училищна възраст говорим за гражданска активност, това ще приближи младежите към проблемите на техните общости, ще ги направи по-информирани за управлението на държавата и ще повиши усещането им за принадлежност към местната общност и ангажираността им с обществено-политическия живот. 


Какво е Вашето послание към избирателите? Какъв ангажимент Вие лично бихте поели към тях? 


България може да да бъде отвоювана от ръцете на мафията и може да стане добро място за живот! Ботевград трябва да бъде начело на тази битка, защото нашата община доказа, че може. 


Гласуването с преференция дава възможност на хората да държат под персонална отговорност народните представители, които избират. Аз не се плаша от тази отговорнот и заявявам категорично, че ще бъда на разположение за проблемите на хората, които могат да бъдат решени в Парламента. 


Гласувайте по съвест, гласувайте за личности!


 


Купуването и продаването на гласове  е престъпление!