Всеки път, когато човек се докосне до сътвореното от учителя по изобразително изкуство в СУ „Христо Ясенов” Николай Георгиев и неговите ученици, престава да мисли за него като за „учител по рисуване”, както му викахме едно време. Николай Георгиев е изграден художник, който учи своите ученици на изкуството да наблюдават и изобразяват света около тях.
Големият академик, историкът по призвание Георги Марков казва: „Учител е не този, който ни учи, а този, от когото ние се учим”. Точно такъв учител е художникът Николай Георгиев.
При това не крие от своите възпитаници онова, което знае и може като професия и занаят едновременно. Затова и резултатите са налице – като изложби, награди и вече изявяващи се последователи. И тази година, преди Патронния  празник на училището, той и неговите талантливи деца показват малка част направено пред публика. Изложбата им е в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871”.
Макар и да не са й дали определено име, бихме я нарекли: „Сътвореното от младите художници и техния учител - пред критичния поглед на публиката”.
Освен, че тематиката е различна, много и различни са и техниките на рисуване.
Всичко, пренесено върху хартията или по-късно върху платното, е любовта на твореца към заобикалящия го свят и неистовото му жалание да го покаже на другите.
На откриването на тазгодишната изложба, по повод Патронния празник на СУ „Христов Ясенов”, бяха Стефан Борисов - заместник-кмет на Община Етрополе и член на Обществения съвет на СУ "Хр.Ясенов", Росица Иванова - главен инспектор " Просвета, култура и вероизповедания" в Общинска администрация, Валентин Цацов - председател на Училищното настоятелство, Милчо Милчев - член на Обществения съвет.
Изложбата открита Мила Манчева - директор на училището.
Николай Георгиев пък благодари на гостите за уважението, а на своите таланливи ученици за желанието им да се развиват като бъдещи творци на изящното изкуство.