Проведоха се практически занимания по първа долекарска помощ с ученици от ПГТМ "Христо Ботев" – Ботевград. В уроците участваха 45 деца от всички класове. Те се включиха по собствено желание в обучението.


Д-р Цветанка Пеева запозна на теория и практика присъстващите ученици и учители как се оказва първа помощ при нужда. Обучението на подрастващите в практическите занимания се изразяваше в усвояването на знания и умения за оказване на първа помощ при възникнали спешни ситуации – измръзване, топлинен и слънчев удар, счупване на стави и кости,  кръвотечения, отравяния, спиране на дишането и сърдечната дейност и др. 


Целта на проведените уроци е  чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.


Инициативата за провеждането на обучението е на ръководството на ПГТМ "Христо Ботев" и фирма „Ок плюс“ ЕООД, която развива дейност в сферата на трудовата медицина в Ботевград.