Учебната практика в реални фирми в чужбина е финансирана по проект на програма „Еразъм плюс” на ЕС, който училището спечели. Заради пандемията изпълнението му бе отложено повече от година. 15 ученици от ПГТМ „Христо Ботев” в продължение на две седмици работиха по специалността си  в различни фирми в град Брага- Португалия. Проектът предвижда и съпътстваща програма – посещение на културни и исторически  обекти, запознаване с традициите и бита на местната общност.
По същото време петима учители от професионалната гимназия  участваха в обучителен семинар в Брага.
Двата проекта са на обща стойност над 60 000 евро.