Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 42 майки, подали заявления в периода 01.04.2022 - 30.06.2022 г. Общият размер на преведените средства е 31 500 лв. 


17 майки с висше образование са получили по 600 лв. Две майки – също с висше образование, са получили по 1 200 за близнаци. По 500 лева са изплатени на 32 майки със средно образование. Седем майки с основно образование и четири без образование са получили съответно по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.