Община Ботевград организира среща между учебните заведения и работодателите на територията на града. Тя ще се проведе на 31 май в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Покана да присъства на срещата е отправена към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Общината е поканила и началника на Регионално управление „Образование” – София регион Христо Андреев.  


„Мисля, че присъствието на министъра е важно. Надявам се, че ще може да вмести срещата в своята програма, каза кметът Иван Гавалюгов пред наш репортер. -Иска ми се тази среща да не е формална, а да се изкажат проблеми, дори да се посочат решения. Тя ще е основа за изготвяне на една общинска стратегия за развитие на образованието в община Ботевград. То трябва да се разглежда в цялостен вид – да има стратегия, насоченост, съобразена с нуждите на бизнеса в общината и не само”, допълни Гавалюгов.  


„Има някаква конкуренция и припокриване на специалности в средните училища, което създава една не толкова лоялна конкуренция. Не съм убеден, че това припокриване е необходимо. По-скоро трябва много ясно да се определи кое учебно заведение какви специалности и профили ще развива, защото считам, че в един малък град конкуренция между учебните заведения и припокриване на специалности – не е най-удачното решение. В същото време работодатели споделят, че им липсват квалифицирани кадри, което е в резултат на неидентифициране, на нерешаване на проблемите и ненамиране на формула за действие и адаптиране на учебните заведения към нуждите на производствата в община Ботевград.”, коментира кметът.