На какво основание Напоителни системи са издали разрешение за водоползване от язовир „Бебреш” и дали то се разминава с издаденото от Басейнова дирекция, която всъщност е органът, който издава разрешения на ползвателите на водни ресурси – този въпрос бе коментиран от кмета Иван Гавалюгов на днешния брифинг  с местните медии.  


В разрешителното на Басейнова дирекция, с което са запознати общинското ръководство и общинските съветници, точно и ясно са описани котите на водното ниво на язовир „Бебреш”, при които може да се ползва вода за производство на ел. енергия от МВЕЦ „Бебреш”.  Според това разрешително котите са: най-високо ниво – 498; най-ниско – 493 метра. 


„На какво основание Напоителни системи разрешават да се ползва под това ниво –  до 10.8, метра под преливника, не е ясно. Дали междувременно има изменение в разрешението за водоползване, тепърва предстои да научим”, каза Иван Гавалюгов. Той съобщи, че е разговарял с представител на ръководството на Напоителни системи – Атанас Мулетаров, и е поискал от него да организира спешно една обща среща, на която да се направят необходимите разяснения и уточнения, така че категорично да се гарантира на населението на Община Ботевград наличието на достатъчна водни количества за питейни и битови нужди. 


„Това е наше категорично намерение. Ще отстояваме тази позиция абсолютно безпрекословно и без каквито и да било коментари и уговорки в това отношение. Работата на МВЕЦ-а по никакъв начин не трябва да застрашава  доставката на необходимите водни количества от язовир „Бебреш” за питейно-битови нужди на населението на Община Ботевград. В контакти сме с управителя на съоръжението. С него коментирахме ситуацията. Нашите взаимни намерения са да не се стигне отново до ситуацията от предходната есен. Много стриктно ще следим количеството вода в язовира”, заяви Гавалюгов.