Група общински съветници, представляващи повече от една трета от общия брой на съветниците в местния парламент,  депозираха искане за свикване на извънредно заседание. Това действие се предприема поради това, че кметът на общината върна като незаконосъобразно решение №117 от 9 май 2017 год. за избор на председател на местния парламент.  Това  означава, че реално към момента ОбС няма действащ председател. 


„Считаме за редно да се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Ботевград, която да бъде свикана при спазване на императивните изисквания  на ЗМСМА и Правилника, за да може да се избере Председател, който да встъпи в длъжност, без да са налице опасения за оспорване на легитимността му”, пише в искането на групата общински съветници. Те предлагат дневния ред на извънредното заседание. Като първа точка от него е докладна за отмяна на решение №117 и провеждане на процедура за избор на председател на Общинския съвет. Следват още 23 докладни записки, внесени от кмета на общината и общински съветници. 


Искането е подписано от общо 11 съветници от МК ГДБОП, ГЕРБ и БСП.