Община Ботевград започна поредна акция за премахване на спрени от движение моторни превозни средства от зелените площи в Ботевград. Действията са предприети на основание общинската Наредба за управление на отпадъците. 


Акцията стартира още миналата седмица. Служители на дирекция „Обществен ред и сигурност” поставят бележка на превозното средство, с която уведомяват собственика, че в тридневен срок трябва да го премахне от зелената площ. Към момента такива бележки са залепени на 33 автомобила, съобщи Деян Николов – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност”. 


„Ако собствениците не спазят посочения срок, общината ще се заеме с премахването на автомобилите от зелените площи. Всяко наше действие във връзка с предприетата акция е изцяло съобразено с Наредбата за управление на отпадъците. Автомобилите ще бъдат складирани в двора на старото БКС. Собствениците ще разполагат с 14-дневен срок, в който могат да си приберат собствеността. В противен случай колите ще бъдат предадени за вторични суровини”, обясни Деян Николов.