На вчерашното извънредно заседание Общинският съвет подкрепи предложенията за имена на улици в малките населени места и вилна зона Зелин. Какво следва оттук нататък за гражданите, които живеят на тези улици – разяснение по този въпрос направи Веселка Николова – директор на дирекция „Административно и информационно обслужване”.


Ето какво заяви тя за новините на телевизия „Ботевград” снощи:  


На първи етап  общинска администрация, съвместно с кметските наместници, трябва да предприеме действия по обработка на адресни карти и заявления за постоянен адрес на лицата в съответните населени места. 


Съгласно Закона за българските лични документи, чл.9, в едномесечен срок, лицата, променили постоянния си адрес, трябва да подадат заявления в Районното управление на МВР за подмяна на документите за самоличност.  Във връзка с това има официална кореспонденция между кмета на Община Ботевград и Областна дирекция на МВР, сектор „Български документи за самоличност, за оказване на съдействие и предоставяне на мобилна техника, чрез която да се снемат биометрични показатели на лица, желаещи да подменят документите си за самоличност, т.е. населението в малките населени места ще бъде обслужено на място, за да им се спести време и разходи. 


Лица над 70-годишна възраст, чиито лични документи са безсрочни, могат да не предприемат подмяна на документите си. Тези, които  желаят да ги подменят, ще го направят безплатно. Лицата от другите възрастови групи – от 58 до 70-годишна възраст, заплащат по една такса от 11 лева.  Гражданите, притежаващи телкови решения, заплащат такса от 2 лева. 


По отношение на Зелин – лицата с постоянен адрес там са единици.