Едната спирка да бъде поставена върху тротоара към прилежащата улица „Трети март”, а другата в централната част на Врачеш, искат жители на селото. Преди това обаче Общинският съвет трябва да даде съгласие за одобряване на схема за поставяме на двата преместваеми обекта. Докладната с предложението е внесена в дневния ред на заседанието на местния парламент, насрочено за четвъртък – 29 юни. Към нея  е приложена подписка на жители на Врачеш, които настояват автобусната спирка, която е на входа на селото, да бъде разположена на ул. „Трети март”,  в отсечката между улиците „П. Славейков” и „Плиска”. Според тях сегашното положение на спирката е рисково и неудобно за ползващите я от долния край на селото, поради това че е много отдалечена от жилищните сгради. 


Въпросът за необходимостта от автобусна спирка в центъра на Врачеш се поставя от кмета Марин Бончовски. „Там никога не е имало спирка и при дъждовно време хората чакат автобуса на дъжда”, мотивира се той в искането си до общинското ръководство.