Две семейства, постоянно живеещи в махала Стойково краище, останаха откъснати от село Рашково, след снощната буря, разразила се над населеното място. Придошлата дъждовна вода е отнесла водосток на сухо дере на единствения  черен път, водещ към махалата. Образувалата се яма, около тръбата на водостока – ф1000, е с размери 4 на 4 метра и дълбочина около 2 м. 


Тази сутрин Община Ботевград започна спешен ремонт на проблемния участък на пътя. Освен основната тръба, ще бъдат поставени още две тръби по ф500. Утре ще бъде запълнена ямата с до 50 кб/м скална маса и минерал бетон. 


На бедстващите семейства днес бяха подсигурени хранителни продукти и лекарства.