Във връзка с намаления пътникопоток по някои автобусни линии, водещ до тяхната нерентабилност, общинското ръководство е внесло докладна записка в Общински съвет Ботевград с искане да бъдат извършени промени в сега действащата общинска транспортна схема. Ето и предлаганите промени: 


1. По направлението „Ботевград – Литаково – Краево – Рашково“ курсът в 9:00 ч. вместо до спирка Белчово, да се изпълнява до сп. Литаково през зимния сезон от 1 октомври до 31 март. В 12:15 ч. курсът до Рашково да бъде спрян. 


2. По автобусна линия „Ботевград – Липница - Елов дол“ от понеделник до четвъртък включително и събота: курсовете в 7:15 ч. и 13:15 ч. да се изпълняват до Елов дол, а в 18:30 ч. до Липница. В петък и неделя курсовете в 7:15 ч. и 18:30 ч. да се изпълняват до Елов дол, а в 13:15 ч. до Липница. 


3. По автобусна линия „Ботевград - к. Зелин“ през зимния сезон (от 1 октомври до 31 март), курсовете да се изпълняват до сп. Лагера / т.е да не стига до последната спирка Складовете/. 


Промените в Общинската транспортна схема ще бъдат гласувани от общинските съветници на предстоящото редовно заседание в четвъртък – 27 юли.


Пълният текст на „Приложение №1“: 


4. Автобусна линия „БОТЕВГРАД – КРАЕВО – РАШКОВО“ 


- спирки: Автогара-Ботевград, сп.Питаково, сп.Радогина, сп.Краево, сп.Рашково, сп.Белчово. 


- график разписание: 


делнично: 7:30 ч./от 01 октомври до 31 март без сп. Краево/, 9:00 ч. /от 01 октомври до 31 март до сп. Литаково/ 13:30 ч., 17:55 ч./ от 01 октомври до 31 март без сп.Белчово/


празнично: 7:30 ч./от 01 октомври до 31 март без сп. Краево/ 9:00 ч. /от 01 октомври до 31 март до сп. Литаково/ 13:30 ч., 17:55 ч. 


5. Автобусна линия „БОТЕВГРАД – РАШКОВО“


Точка 5 отпада. 


10. Автобусна линия „БОТЕВГРАД – ЛИПНИЦА - ЕЛОВ ДОЛ“ 


- спирки: Автогара Ботевград, сп.Скравена, сп.Новачене, сп.Ръждавец, сп.Преславица, сп.Свети Петър /Липница/, сп.Чешмата, сп. Пейовци, сп.Лисовци, сп.Разклона, сп.Елов дол. 


- график разписание: 


7:15 ч. от понеделник до неделя до сп.Елов дол 


13:15 ч. от понеделник до четвъртък включително и събота до сп. Елов дол петък и неделя до сп. Липница 


18:30 ч. от понеделник до четвъртък включително и събота до сп. Липница петък и неделя до сп. Елов дол 


11. Автобусна линия „БОТЕВГРАД - к. ЗЕЛИН“ 


- спирки: Автогара Ботевград, сп.Чавдар, сп.Родина, сп.Болницата, сп.Чешмата, сп.Воденицата, сп.Карамбата, сп.Манастира э сп.Лагера, сп. Складовете 


- график разписание: 


делнично: 7:30 ч., 9:00 ч., 12:30 ч., 17:30 ч., 20.30 ч. /сезонен - 01.04-30.09/.


/от 01 октомври до 31 март без сп. Складовете/ 


празнично: 7:30 ч., 9:00 ч., 12:30 ч., 17:30 ч., 20:30 ч./сезонен - 01.04-30.09/.


/от 01 октомври до 31 март без сп. Складовете/