Във връзка с постъпили в общинска администрация Ботевград няколко докладни записки от директорите на детски заведения (ДГ и ДЯ) с искане за решаване на проблеми, свързани с дейността им, както и предвид направени предписания от РЗИ - София област и РСПБЗН - Ботевград, бе сформирана комисия, която да обходи детските заведения. В резултат на направените огледи, от общинското ръководство считат за целесъобразно да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 40 500 лева с (включен ДДС) за:


Ремонт на ограда и бетонова площадка в ДГ „Здравец“ в Литаково;


Ремонт на физкултурен салон и дворно пространство в ДГ „Кокиче“ в Ботевград; 


Ремонт на ограда на ДГ „Славейче“ в Ботевград; 


Подмяна на врати и монтаж на аварийно осветление в ДГ „Слънце“ в Ботевград;


Закупуване на готварска печка за ДЯ „3дравец“ в Ботевград.


Докладната за отпускане на средствата е внесена за гласуване в Общинския съвет.