Общинският съветник от ОББО Николай Велков заседава въоръжен с пистолет. Това ясно се вижда от снимките, направени по време на заседанието на 27 юли.
Какво налага съветникът да участва в публичните заседания въоръжен?  Това позволено ли е от правилника на местния парламент? И какво би се случило, ако има и други въоръжени в залата и помежду им възникне спор?
Да припомним, че заседанията на общинския съвет са открити и на тях присъстват граждани, и най-вече служители на администрацията.
За сравниение – в Народното събрание е забранено депутатите да влизат въоръжени в пленарната зала. Аналогично би трябвало да се предположи, че и на заседанията на общинския съвет не е редно да се заседава с пистолет на кръста. Дори и оръжието да е законно притежавано.
В противен случай на входа на залата трява да раздават бронежилетки.