През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 647 жилищни сгради с 5 815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси със 74 019 кв. м РЗП и на 1 968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП, съобщава Рrofit.bg Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.7%, жилищата в тях - с 23.9%, а общата им застроена площ - с 31.3%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37.9%, докато тяхната РЗП намалява с 4.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5%, а при общата им застроена площ - със 17.1%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, жилищата в тях - с 31.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8.1 и 71.9%, а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224.7 и 87.8%.