В  понеделник - 7 август, започва санирането на първия жилищен блок в Ботевград по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Той се намира на бул. „България” 13.  Тази сутрин бе открита строителна площадка на обекта от кмета на Общината Иван Гавалюгов, неговия заместник Румен Христов, представители на Областната администрация на Софийска област начело с Николай Николов – зам.-областен управител, който, от името на държавата, разписва тристранния договор за финансиране на ремонтните дейности, представители на строителния надзор -  ДЗЗД „Агроводинвест – Диамант БГ”, и фирмата-изпълнител на мерките за енергийна ефективност – „Строителна компания” – Враца.


Както при всяко едно строителство и при извършване на ремонтни дейности, и тук изключителна важна ще бъде ролята на надзора. Той ще контролира използването на материалите. Всеки едни трябва да бъде придружен със съответния сертификат и декларация за съответствие. Понякога, когато се наложи, материалите се носят за тестване в лаборатория. Това казаха от строителния надзор в отговор на въпроса на наш репортер за качеството на материалите, които ще бъдат използвани. 


Мерките, които финансира Националната програма за енергийна ефективност, са: топлоизолация на покрива, топлоизолация на стени, подмяна на дограми, обновяване – боядисвани, на общите части и фасадата на блока.  


„Всеки един етап – проектиране, строителство, се съгласува от представители на Сдружението на собствениците. Те полагат и подписите си във всеки един акт по Наредба 3. Присъстват и потвърждават съответно, че са съгласни с изпълненото”, поясниха още от строителния надзор.  


Срокът за саниране на блока е пет месеца. 


Както вече сме Ви информирали, в Ботевград по Националната програма за енергийна ефективност ще започне саниране на 12 многофамилни жилищни сгради. За всяка има изготвен индивидуален проект, който се изпълнява от фирма, спечелила обществената поръчка за съответния обект.