В момента тече процедурата по избор на изпълнители на проектите по втората покана към Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетна ос 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и обществени сгради”.  До  12 юни беше срокът за внасяне на офертите. Подадени са над сто предложения за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 22 жилищни и обществени сгради. До месец офертите ще бъдат прегледани и класирани, след което общината ще сключи договори с избраните изпълнители.


„Надявам се през настоящия строителен сезон ремонтните дейности, ако не за всички, то поне за част от сградите, да започнат”, коментира кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че се очаква през декември месец още 13 милиона лева да бъдат разпределени на общините, отново на конкурентен принцип, като този път ще има известни ограничения за броя на проектите, с които една община може да кандидатства. 


Община Ботевград ще участва и в третата покана на Оперативна програма „Региони в растеж” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и обществени сгради. 


„Хубавото е, че след наше възражение срещу предварителни критерии за допустимост на участниците, които ощетяваха Община Ботевград, бяха взети предвид от Комитета за наблюдение към оперативната програма и са отхвърлени. Първоначалната идея беше бенефициентите да са допустими, ако имат повече от три сключени и неизпълнени договора към момента на кандидатстване, което автоматично изключваше нашата община. А към настоящата програма ние имаме шест одобрени проекта, които до края на декември няма как да бъдат реализирани”, съобщи още кметът Гавалюгов.


Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които не са подали заявления за финансиране на въвеждане на мерки за енергийна ефективност, могат да подават такива в общината, която, от своя страна, ще организира процедура за избор на сградите, които ще бъдат включени в проектните предложения, които ще подаде през декември месец тази година.  „Разбира се, това са условни срокове към момента. Ще очакваме официалното публикуване на насоките за кандидатстване”, допълни Иван Гавалюгов.