От края на миналата седмица започна ремонт на Паметник-костница на Ботевите четници в Скравена, който е един от 100-те национални турстически обекта. Сградата бе включена в провелата се преди няколко месеца от Община Ботевград обществена поръчка с предмет „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции". Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена” бе спечелена от ЕТ „Лост – 90 – П – Пламен Любомиров“. Общата стойност на подписаният договор между общината и луковитската фирма е в размер на 39 007,02 лева без ДДС.  


Според техническата спецификация на обществената поръчка, се предвижда подмяна на каменната облицовка на обекта, изграждане на дренажна система около него и свързването му към уличен канализационен колектор, изграждането на фасадно екстериорно осветление, направа на вентилационни отвори в сградата за естествена вентилация и възстановяване на гранитни настилки около паметника .