Днешният 18 август беше отбелязан в страната ни като Ден на миньора.


Българската минно-геоложка камара организира тържествено национално честване на Деня на миньора. Професионалният празник на работещите под земята беше отбелязан от хиляди, заети в индустрията.


За читателите на сайта вече качихме материал от Националното честване. По-долу поместваме репортаж за събитието на ТВ Европа.
 
проф. д-р проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов – председател на УС на БМГК:


„В тези трудни времена добивният бранш у нас убедително се откроява като един от най-важните стожери на социалната икономика и социално-икономически просперитет на регионите. Затова се надяваме на разбиране от обществото  и разчитаме на силна подкрепа от страна на държавата за осигуряване на благоприятни условия за устойчиво развитие на този отрасъл. Една държава, която не развива собствените си природни богатства има малки шансове за силна индустрия.“


Председателят на Научно – техническия съюз по минно дело, геология и металургия проф. д-р инж. Цоло Вутов изнесе доклад за състоянието на индустрията. Браншът създава 5% от БВП на страната.


проф. д-р инж. Цоло Вутов – председател на НТС по минно дело, геология и металургия:


„България продължава да бъде сред водещите страни в Европейската минерало-суровинна индустрия, в това число и в рудодобива. През 2016 г. добивната индустрия осигурява заетост на над 22 000 души, показател, по който България е на първите места в ЕС.“


На събитието присъстваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, представители на синдикални и работодателски организации.


Бисер Петков- министър на труда и социалната политика:


„Минерало-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност и енергийната независимост на страната. Устойчивото развитие на отрасъла е гаранция за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за привличане на младите хора да остават и да работят в България, за надграждане на постигнатото чрез иновации и модерни технологии.“


Най-добрите предприятия в бранша бяха отличени с почетните награди на Българската минно – геоложка камара. През 2016 г. добивът на полезни изкопаеми в страната е близо 100 млн.тона, като общата стойност на произведената продукция е около 2,6 млрд. лв.