Над 100 души досега са се подписали под искането в Ботевград да спре практиката предварително да се копаят гробовете. Подписите се събират в храма „Свето Вознесение Господне”  и при една от инициаторките на подписката – Елисавета Митушева.
„На колко хора се е случвало да отидат на гробището, за да запалят свещичка и да почетат свой близък, а в същото време да се пазят да не паднат в съседния гроб! Изкопан предварително! Много хора споделят, че това действа на психиката и на здравите, и на болните!” – заяви Елисавета Митушева.-  Защо в Ботевград продължава практиката гробовете да се копаят предварително? Къде другаде го има? Целта на подписката ни е ние, гражданите, да направим нещо, за да спре тази порочна практика” – допълни тя.
Справката ни показва, че повече от 20 години насам в ботевградското гробище зеят празни гробове. В началото изкопавали по три гроба предварително, а през 2008 година в общинския съвет е внесена докладна от тогавашната шефка на „Обредни дейности” Цветанка Арбова да получи разрешение предварително да се изкопават по пет гроба. Мотивите: „Необходимостта от предварително изкопаване на гробни места е наложена от възникване на различни критични ситуации, за които е трябвало да се търсят бързи решения. “Близките на починалите идват при нас и искат да им определим точен час на погребението, за да го посочат в некролозите, за да го съобщят на роднините си. Ако няма изкопан гроб, ние не можем да го определим.  Някои граждани  изискват от нас погребението да бъде насрочено още същия ден, в който е настъпила смъртта на техния близък. За да можем да реагираме веднага, трябва да има изкопано гробно място.  Организацията на погребението е най-трудна през празнични и почивни дни.. Налагало се е да търся помощ от различни фирми в общината, които разполагат с багери. Те ни предоставят техниката си, но багеристите им отказват да копаят гробове”- заяви тогава Цветанка Арбова.
Преди девет години този въпрос предизвика един от най-бурните дебати в общинския съвет. Иван Гавалюгов, който тогава бе общински съветник, заяви, че  проблемът е чисто организационен и се решава напълно погрешно чрез предварителното изкопаване на гробовете. Той предложи да се положат усилия в създаването на необходимата организация за осигуряването на техника на базата на писмени договорни отношения с общински и частни фирми или да се купи малък багер. До гласуване на неговото предложение  тогава не се стигна, тъй като мнозинството общински съветници тогава подкрепи практиката гробовете да се копят предварително. Но да се покриват с платна, за да не травмират гражданите – решиха съветниците тогава.
„Сега вече общината има свое предприятие – БКС, има и нужната техника. Затова решихме да се обърнем към кмета Иван Гавалюгов за спиране на тази порочна практика” – коментира Елисавета Митушева.