Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов съобщи днес пред местните медии, че в общината има внесено искане от Сдружение „За чиста вода”, че започват събиране на подписи за провеждане на местен референдум, на който местните жители да отговорят на два въпроса. Те са следните: 


1. Подкрепяте ли в рамките на 6 месеца от провеждане на настоящия референдум да започне постоянна доставка на питейна вода с гарантирано и удостоверено качество за всички жители на община Ботевград?;


2. Подкрепяте ли ръководството на община Ботевград да бъде задължено да изработи, финансира и внедри план за подмяна на цялата водопреносна мрежа на територията на община Ботевград в срок до края на 2018 год.?.


„Напълно подкрепям една такава инициатива. Нямам нищо против това да се случи и чрез референдум. Аз ще се подпиша. Призовавам гражданите също да подкрепят инициативата. Надявам се това да доведе до ускоряване на процеса за осигуряване на финансиране. Защото проекти, и без някой да ми го налага чрез референдум, са изготвени и внесени за оценка. Многократно съм имал възможност да коментирам какви конкретни мерки сме предприели по отношение изготвяне на такива проекти. Считам, че един от основните проблеми на предишното общинско ръководство е липсата на проектиране и въобще на целенасочена работа в това отношение. Дали е поради липса на някакво виждане по темата, дали е поради неосъзнаване на същината и сериозността на проблема – не мога да кажа. Но аз не съм заварил нито един проект за подмяна на водопровод или за изграждане на канализация, по който общината да може да търси финансиране. Така че първото нещо, с което се заех, е именно изготвяне на такива проекти. Факт е, че към настоящия момент те са налице”, коментира Иван Гавалюгов. 


За пореден път кметът на Ботевград изброи проектите, изготвени от общината, по които се чака финансиране. Единият от тях е за подмяна на централния водопроводен пръстен в Ботевград, който е с дължина 7.5 км. По този проект дори е избран изпълнител и се очаква национално финансиране. Внесена е разработка за цялостна подмяна на водопровода в селата Врачеш и Трудовец. Представени са и проекти за цялостна смяна на водопроводните мрежи – общо 42 км., в селата Литаково, Новачене и Скравена. Тези проекти са одобрени, има издадено разрешение за строеж, очаква се сключване на договор за финансиране. 


„В момента съм възложил проучване. Много скоро ще започне измервателна кампания в Зелин. Идеята е, освен да се извърши цялостна подмяна на водопровода във вилната зона, да се обследва възможността за оптимизиране и изграждане, ако се налага, на допълнително водохващане. Голяма част от водите от реки и потоци, които се стичат от планината над Ботевград, не се уползотворяват, те не стигат до пречиствателна станция „Чеканица 1”, т.е. стигат само за Зелин и частично захранват стария Изток чрез пречиствателната станция в местността „Власов рът”, обясни кметът Гавалюгов.  Той съобщи, че до края на тази година ще възложи и проектиране за подмяна на водопровода във вилна зона „Лозята” в Трудовец. 


„Действия за подмяна на водопровода са предприети и се планират още такива, така че да решим по-генерално проблема с водоснабдяването в отделните населени места на територията на община Ботевград”, обобщи кметът.


Във връзка със започналата инициатива „Кемпер за чиста вода”, Иван Гавалюгов допълни: „С подписите си гражданите декларират сериозността на проблема. И това ще е основание ние, като общинско ръководство, да настояваме пред съответните държавни органи за осигуряване на необходимите финансови средства за подмяна на водопроводите по изготвените от община Ботевград проекти. А те никак не са малко. Не е по възможностите и силите на общината да финансира изцяло тези проекти. Въпреки това, през настоящата година, общината осигури около 500 000 лева от собствени средства за подмяна на различни участъци от водопреносната мрежа във всяко едно населено място. Следващата година планираме да продължим този процес с подобна сума. Но общинският бюджет не може да се използва само и единствено в едно направление. Населението на общината има многостранни нужди, които се опитваме да задоволим в максимална степен, разбира се, като приоритизираме проблемите. А тези във ВиК сектора, са от първостепенно значение.Така че вложените средства там ще бъдат действително сериозни.”. 


Иван Гавалюгов не пожела да направи по-задълбочен коментар на въпросите, по които се събират подписи за провеждане на референдум. „Дали те са добре формулирани, или не – не мога да кажа. Така са решили, така са преценили, така са ги формулирали. Според мен първият въпрос е излишен, защото едва ли има гражданин, който да не иска чиста питейна вода”, каза той.  


„Тази инициатива е значима, тя засяга всеки един жител на общината. Затова призовавам хората, които стоят зад нея, да излязат с лицата, с имената, с идеите си. Готов съм да се срещна с тях, за да обсъдим как тяхната проява може доведе до решаване на проблема. Та нали това е идеята на всяка инициатива, свързана с даден проблем, в крайна сметка да доведе до неговото решаване, а не само до някакви празни действия и дейности”, подчерта кметът и добави: „Към момента има мистика около това кой стои зад сдружението и какви са неговите цели. Надявам се те да са безкористни.”. 


Кой стои зад Сдружение „За чиста вода”


Вчера – 27 септември, репортер на botevgrad.com се срещна с представители на сдружението. Единият от тях показа официален документ за регистрация на организацията. В УС влизат трима човека Иван Николов, Надежда Менгова и Кирил Руневски. Председател на УС е Иван Николов. Доскоро той бе учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Н.Й. Вапцаров”. Преди началото на новата учебна година Николов спечели конкурс за главен експерт по същата дисциплина в Регионално управление по образование – София регион. Направихме няколко опита да се свържем с него, но той не вдигна мобилния си телефон. Потърсихме го и на стационарен телефон на РУО, но служителка отговори, че той не е в стаята си. 


Преди това успяхме да се свържем с Надежда Менгова. Тя отказа за отговаря на нашите въпроси с мотива, че не била упълномощена.


Нещо, за което не може да се каже, че е забулено в тайна, е, че и двамата са сред активистите на местната структура на ПП ГЕРБ. Представителите на сдружението обаче, с които се срещнахме вчера, категорично отрекоха да има някаква връзка между партията и "Кемпер за чиста вода". По техни думи средствата за реализиране на инициативата са осигурени от дарения, събрани чрез дарителска кампания. Те не пожелаха да съобщят колко подписи са събрани в първия ден на инициативата, както и какъв срок са си поставили за събиране на подписите. Няма яснота и относно изготвен график за събиране на подписи по дни и часове в отделните населени места на общината. Поне такъв до този момент не е публично оповестен.