Кметът Иван Гавалюгов провежда индивидуални срещи с представители на големите фирми в Ботевград. Един от поводите за тази инициатива е заявената готовност на общината да посредничи за осъществяване на диалог и сътрудничество между местните обучителни организации и фирми за подготовка на кадри, които да отговорят на съвременните изисквания на пазара на труда. Факт е, че недостигът на квалифицирана работна ръка се превръща във все по-осезаем проблем за бизнеса в общината. Поради тази причина се прибягва до наемането на работници и служители от съседните общини и региони. 


„Всъщност в това няма нищо лошо, но според мен Ботевград има нереализиран потенциал, като трудов ресурс. Въпрос на добра комуникация и правилни мерки е обучителните организации да подготвят необходимите квалифицирани кадри за нуждите на местното производство. Не е тайна, изразявал съм многократно своето мнение по темата, че ефективната комуникация, която да доведе до положителни резултати между бизнеса и училищата, намиращи се на територията на Ботевград, някак си не е на необходимото ниво. Този проблем е наличен и с тенденция да се задълбочи. Но, за щастие, община Ботевград има нереализиран трудов потенциал и аз съм убеден, че всички имаме взаимен интерес – и училищата, и съответните предприятия, и ние, като община – да направим необходимото именно тук да се подготвят квалифицирани кадри за месните производства”, коментира кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че след срещата между обучителните организации и бизнеса, проведена през май тази година по инициатива на общинското ръководство, е налице конкретно сътрудничество, което дава нов тласък на взаимоотношенията между двете страни. 


„Разбира се, систематизиран подход ще можем да предложим, след като бъде изготвена Стратегията за развитие на образованието в Община Ботевград. Това би трябвало да се случи до края на настоящата година.  В общинската администрация има сформирана работна група, която разработва тази Стратегия. В процеса на нейното изготвяне ще бъде взето мнението на всички училища на територията на Ботевград и на представителите на местния бизнес. Всеки от тях ще има възможност да изложи своето виждане по темата за подготовката на висококвалифицирани кадри и тяхната реализация”, съобщи кметът. 


Друг повод за срещите е желанието на общинското ръководство да осигури допълнително финансово подпомагане за развитие на спорта в общината. 


„Общината е достатъчно сериозно ангажирана и финансово, и организационно. Виждаме, че мъжкият баскетболен отбор се представя впечатляващо и създава много положителни емоции. Не искаме това да е някаква временна сензация, а искаме да има устойчивост в осигуряване на финансирането. Считам, че нашите естествени партньори са компаниите, които се намират на територията на община Ботевград. Въпросът е да намерим взаимноизгоден вариант, в който да се осигури необходимото финансиране за спорта, като цяло, макар че в случая визирам мъжкия баскетболен отбор, който все пак е лицето на спорта в Ботевград. Нашето желание е това участие в международния турнир Купата на ФИБА Европа да стане системно. Може да отчетем за момента, че самото влизане в основните групи на турнира е успех. Намеренията ни са общината да посредничи за осигуряване на необходимото финансиране, така че, независимо от резултата през тази първа година, следващите години ние да сме твърди участници в европейските клубни турнири и да се борим да спечелим нещо повече от това, което сме спечелили във вътрешното първенство, сподели Иван Гавалюгов. -Не би трябвало основен приоритет на общината да бъде осигуряване на средства за професионалните спортни клубове, а осигуряване на необходимите условия за спорт на жителите на общината. И това го правим. Пореден пример е изградената спортна площадка в село Трудовец. В момента се изгражда такава в Скравена. През следващата година предвиждаме изграждането на спортни площадки и в другите населени места. За мен най-важно като гражданин на тази община, не просто като кмет, да създадем необходите условия за масов спорт, особено сред подрастващите, тъй като, няма нужда да коментираме, въздействие и влияние върху изграждане на личността има системното занимание със спорт”, допълни той.


В какво ще се изразява сътрудничеството в областта на спорта между общината и местните фирми – на този въпрос Иван Гавалюгов отговори така: „На фирмите, които осигурят по-основна част от финансирането, община Ботевград ще предостави безплатен достъп до всички спортни съоръжения. Между другото това не е нова идея. Още с решение на ОбС през 2013 година служителите и работниците на фирми, които спонсорират местни спортни клубове със суми над 50 000 лева, могат да ползват безплатно общинските спортни съоръжения.”. 


По думи на кмета общината намира общ език с представители на местния бизнес по отношение осигуряването на финансиране на професионалните клубове в града. През миналата година са сключени договори с две от най-големите фирми –  „Интегрейтид Микро-електроникс” и „Сенсата”. Иван Гавалюгов изрази надежда, че и други фирми със сериозно присъствие в Ботевград ще откликнат на предложението на общината за сътрудничество в областта на спорта.