Болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система, болести на храносмилателната система и диабет са сред най-често срещаните заболявания сред населението на община Ботевград, отчитат от местното лечебно заведение. 


Броят на лица, използвали медицинските услуги на МБАЛ Ботевград от началото на тази година до началото на месец ноември, е 4 015, а обслужените пациенти в филиала на Спешна помощ наброяват 1 083.


През настоящата година 301 жители на община Ботевград в пенсионна възраст преминаха безплатни профилактични прегледи при лекари-специалисти. Прегледите бяха финансирани от Община Ботевград. 


Общината изплаща и възнаграждението на четирима фелдшери, обслужващи населението на малките населени места. 


Във връзка с нарастващия брой на млади пациенти, страдащи от хипертония, диабет, заболявания на дихателната система, лекарите препоръчват общината да организира образователни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот. 


Д-р Веселин Русинов предлага да бъде създадена комисия за предложения и мнения, с цел намаляване на смъртността и удължаване живота на живота на местното население, като решенията на Общинския съвет, свързани със здравеопазването, да бъдат съобразявани с нейните предложения. Той предлага още да бъде създадена клиника за долекуване на тежко болни пациенти. 


От  филиала на Спешна помощ отчитат необходимост от създаване на брошура с информация за дейността на Спешна помощ; създаване на дежурен кабинет в доболничната помощ, който да поеме случаите, които не са спешни; ремонт на помещенията на Спешна помощ.


Медицинските дейности в община Ботевград се осъществяват от МБАЛ Ботевград, 19 общопрактикуващи лекари, 42-ма лекари-специалисти, 18 лекари по дентална медицина, 39 медицински сестри, 4-ма фелдшери, заети в детското и училищно здравеопазване, филиал на Спешна помощ, обслужван от 30 медицински лица и 3 линейки, 7 лаборатории и 14 аптеки.


Като най-сериозен проблем на местната болница остава кадровият. В момента МБАЛ Ботевград има четири свободни щатни бройки за лекари-специалисти – хирург, кардиолог, невролог и пулмолог, шест медицински сестри и една акушерка. 


Това се посочва в доклад за състоянието на здравеопазването, социалните дейности и околната среда в  община Ботевград, който е внесен за обсъждане в Общинския съвет.