За подобряване качеството на водоснабдяването на населението, Община Ботевград периодично влага собствени средства за подмяна и изграждане на водопроводи в отделните населени места. На редовната сесия на Общинския съвет в четвъртък бе внесена поредната докладна за отпускане на 49 422 лева за неотложни текущи ремонти по ВиК мрежата в Скравена и Трудовец. Предложението получи категоричната подкрепа на 17 от присъстващите съветници /групата на МК ГДБОП, на БСП и четирима от ОББО – Петър Петров, Цветанка Михова, Иван Начев и Милчо Владимиров/. Останалите 7 от ОББО /Георги Георгиев, Йорданка Лалчева, Йордан Йорданов, Любимир Лилов, Петя Кочкова, Николай Велков  и Цонка Докова/ и 2-ма от ГЕРБ /Цанко Цанов и Росица Милчева/ гласуваха “въздържал се“. 


Недоумение в случая буди позицията на Цанов, тъй като в проекта на решение се предлагаше да бъдат отпуснати средства за два обекта в родното му село – Трудовец.


В хода на обсъждането кметът Иван Гавалюгов разясни, че парите ще бъдат отпуснати на общинската фирма ВиК „Бебреш”, което е икономически изгодно за общината, тъй като се спестяват разходи за ДДС. Той каза още, че трите обекта, посочени в докладната, са включени в програмата на общината за текущи ремонти през тази година, но се иска съгласието на Общинския съвет, което ще послужи като основание за превеждане на средствата.


Предложението на общинското ръководство срещна сериозен отпор от страна на съветници от групата на ОББО. Според Йордан Йорданов парите се отпускат за подпомагане дейността на общинската фирма, а тя, от своя страна, наема техника и работници отвън. 


Йорданка Лалчева заяви, че ще се въздържи, като изтъкна, че причината за това е направената от кмета промяна в проекта на решение. Всъщност Гавалюгов предложи да се допълни, че средствата се отпускат на ВиК Бебреш, като уточни, че това е важна подробност, пропусната в докладната, за което се извини на Общинския съвет. 


И Георги Георгиев реши да се включи с “компетентно“ мнение по темата ВиК, като започна да обяснява надълго и нашироко как общината се опитвала да заобиколи Закона за обществените поръчки. Между другото думата му бе предоставена няколко пъти, което съвсем основателно предизвика негодуванието на съветниците от другите групи. Тихомир Найденов обърна внимание на председателя на ОбС, че допуска нарушаване на правилника. Лилов обаче отказа да отнеме думата на Георгиев, оправдавайки се с “важността на темата“. В същото време не бе дадена възможност на други съветници, които имаха желание, да се изкажат по докладната. 


“Не възприемайте тези обекти като помощ за ВиК, а като решаване на проблем на хората във въпросните населени места“, каза кметът в отговор на Йорданов. Гавалюгов подчерта, че ВиК си помага с наемане на техника и работници, тъй като няма физическа възможност да изпълни самостоятелно всички обекти. 


Кметът съобщи пред ОбС, че е поел ангажимент пред ръководството на ВиК в бюджета на общината за 2018 година да бъдат предвидени средства за закупуване на техника, необходима за дейността на водното дружество. 


Иван Гавалюгов възрази и срещу изказването на Георгиев, като му припомни, че прагът за възлагане на обществена поръчка е 50 000 лева, а стойностите на ремонтите на трите обекта са далеч под него. 


На обсъждането на докладната присъстваше и управителят на “ВиК Бебреш“ Цветозар Гаврилов. Той заяви пред съветниците, че 99 на сто от ремонтите по ВиК мрежата през тази година са извършени от общинското дружество. Гаврилов добави, че е готов да предостави информация на всеки съветник за това какви средства от инвестираните са постъпили във ВиК и какви са разходвани за наемане на техника и работници отвън. 


Дебатът продължи близо 40 минути и вероятно щеше да се проточи още, ако не беше процедурното предложение на д-р Веселка Златева да бъде прекратен. Преди това тя обобщи, че неотложните ремонти на трите обекта вече са започнали и трябва да бъдат завършени, за което настояват и кметовете на Скравена и Трудовец. Методи Методиев и Веселин Драганов също бяха в залата. 


В крайна сметка общината ще преведе сумата от 49 422 лева на „ВиК Бебреш“. От нея 29 052 лева са за изграждане на канализация с дължина 200 метра по ул. “Ангел Кънчев“ в Скравена. Средствата за подмяна на водопровод с дължина 385 метра по ул. “Ангел Цоцов“ в Трудовец са в размер 14 248 лева. Реконструкция на канализация с дължина 66 метра по ул. “Христо Ботев“ в същото село ще струва 6 120 лева.