В Общинския съвет е внесена докладна за отпускане на 50 000 лв., които да се разходват за отпушване на уличните дъждоприемни оттоци. Част от тези средства ще бъдат заделени за изработка и монтаж на 100 бр. решетки за теритоторията на Ботевград. Целта е да се избегнат наводненията по улиците, които се получават при проливни дъждове. Предвидено е ВиК „Бебреш” да извърши  ремонтните дейности през тази година.