От 13 декември започват традиционните срещи на кмета Иван Гавалюгов с граждани от общината.
   В срещите ще участват общинското ръководство, експерти от общинска администрация, управителите на общинските търговски дружества ВиК  и Балкангаз, общинското предприятие БКС, както и кметовете на съответните населени места.
   Целта на срещите е да се представи отчет на извършените дейности през годината, да се съобщи какво предстои да се прави в конкретното населено място през 2018г., да се отговори на въпроси и да се обсъдят предложения на населението.
Срещите ще се проведат по график: 13 декмеври от 17.30 часа във Врачеш, 14 декември – Трудовец, 15 декември – Скравена, 18 декември -  Рашково, Краево и Литаково, 19 декември – Гурково и Новачане, 21 декември – Липница, Боженица и Елов дол.
На 20 декември е сращата с граждани на Ботевград. Началото е 18 часа, а мястото – малкият салон на читалище „Христо Ботев”.
Графикът по дати и часове е публикуван на официалната страница на общината botevgrad.org