От днес започнаха срещите на общинското ръководство с жители на селата в Община Ботевград. Те се провеждат по предварително изготвен график, който бе обявен в местните медии. Първите срещи се състояха в селата Краево, Радотина и Рашково. Срещата в Краево започна навреме, но продължи повече от час, което стана причина другите да започнат със закъснение. Кметът Иван Гавалюгов се извини на жителите на селата Радотина и Рашково за това, че се е наложило да го изчакат. Той им обеща, че ще провежда такива срещи на шест месеца. И тъй като определеното време - един час, се оказа недостатъчно за възникналите въпроси и последвалите отговори, то ще бъде удължено на два часа, каза кметът. 


Основните въпроси, които хората поставиха и в трите села, бяха по проблеми, свързани с водоподаването, уличната мрежа,  състоянието на междуселските пътища, безстопанствените животни, поддръжката на обществените сгради – читалища и пенсионерски клубове, чистотата, електроснабдяването.


По най-наболелия за цялата община – лошото водоподаване и качеството на питейната вода, кметът съобщи, че през следващата година малките села ще бъдат включени в проекти за цялостна подмяна на водопроводната мрежа, но това не означава, че там, където има безводие и ежедневни аварии, няма да се предприемат спешни действия за решаване на проблемите със средства на общината и ВиК. Той даде пример със завършилата частична подмяна на водопровода по ул.“Княз Ал. Батенберг“ в Ботевград, където ставаха най-много аварии, с необходимостта от изграждане на резервоар за питейна вода в Липница, за който Общинският съвет гласува да бъдат отпуснати 11 000 лева. Гавалюгов каза още, че частична подмяна на водопроводна мрежа е извършена и в селата Трудовец и Врачеш. 


По отношение на уличната мрежа, Иван Гавалюгов съобщи, че местната фирма “Микра“ е спечелила обществената поръчка за ремонт на улиците, включени в тазгодишната програма на общината за капиталови разходи. Асфалтирането трябва да започне всеки момент и да приключи в срок, заяви той. Гавалюгов поясни, че общинското ръководство съгласува с кметовете на селата кои улици в съответното населено място се нуждаят от ремонт и трябва да бъдат включени в програмата.


В Радотина бе поставен въпросът за почистване на избуялата растителност покрай пътя Гурково – Радотина. Кметът отговори, че ОП БКС ще почисти постепенно всички крайпътни пространства. Той съобщи още, че от следващата година сметосъбирането и сметоизвозването и в малките населени места ще се поеме от общинското предприятие. 


Също в Радотина се оплакаха от проблеми с електроснабдяването в долния край на селото. Общинското ръководство обеща, че ще инициира среща с представители на ЧЕЗ за разрешаването им.


Кметът уведоми хората от трите населени места, че читалищата на територията на цялата община ще бъдат включени в проекти за енергийна ефективност. Междувременно общината ще осигури средства за ремонт на покривите на тези сгради, в които има течове, допълни той.


До няколко дни в пенсионерския клуб в Радотина ще бъдат монтирани радиатори за отопление на помещението с газ.


Във връзка с постъпилите оплаквания за нарушения на обществения ред, кметът Иван Гавалюгов информира хората, че кметовете на селата имат право да санкционират за нарушения по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на общинското имуществото. 


В бюджета за следващата година ще бъдат предвидени средства за камери за видеонаблюдение и в малките села. Тази година бяха отпуснати 100 000 лева, с които ще бъдат монтирани общо 53 камери в Ботевград и големите села. 


Това бяха част от по-важните въпроси, дискутирани по време на днешните срещи, на които присъстваха още зам.-кметът Цветелин Цветков, управителят на ВиК Бебреш Цветозар Гаврилов, директорът на ОП БКС Ангел Ангелов и общински съветници.


Утре – 6 октомври, общинското ръководство ще се срещне с жители на село Новачене – 10 часа в клуб на пенсионера, и на село Гурково – 11.30 часа в клуб на пенсионира.