По инициатива на общинското ръководство вчера е била осъществена среща между представители на най-големите работодатели в Ботевград – ИМИ и Сенсата,  и директорите на трите гимназии в града. Поканата на общината е била уважена и от представител на Регионално управление по образование – София регион. Освен кметът Иван Гавалюгов, участие в срещата е взел още един представител на общинската администрация – Николета Иванова – началник отдел „Хуманитарни и социални дейности”. 


„Поводът за срещата бе предстоящото внасяне - до 15 януари, за утвърждаване на план-прием за следващата учебна година в средните училища. Според мен има сериозно разминаване между специалностите в двете професионални гимназии и реалните нужди на местните предприятия. В новия план-прием липсва например паралелка с насоченост към електрониката – най-сериозно присъстващия отрасъл в нашата община, в който към настоящия момент са заети около 4 000 – 4 500 души. За мен това е нелогично и парадокс”, сподели кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи още, че общината ще изрази свето мнение по този въпрос в писмен вид пред Регионално управление по образование – София регион.


„В Закона за предучилищното и училищното образование ясно е записано как се определя и как се утвърждава план-приемът. Там е застъпено, че писмени предложения могат да постъпват от работодатели, браншови организации, общини, министерства. Така че ние ще си направим нашето писмено предложение. Надявам се, че и училищата, и РУО ще се съобразят с нуждите на местния бизнес”, коментира кметът. 


По думи на Иван Гавалюгов дискусията по време на срещата е била ползотворна. „Чуха се мненията, предложенията и проблемите на двете страни. Разбира се, общината имаше ролята на посредник. Нашето мнение е, че този процес на комуникация трябва да продължи и срещи в този формат да се провеждан на всеки три месеца”, подчерта кметът. 


По време на срещата са дискутираните и условията, по които трябва да се направи съответния план-прием – наличие на материална база за обучителния процес по съответната специалност и професия и осигуряване на квалифицирани специалисти. Фирмите за заявили готовност да подпомогнат училищата по отношение на необходимото оборудване и обзавеждане.


Иван Гавалюгов съобщи още, че днес от общинската администрация са изпратили писма до повече от 20 фирми на територията на община Ботевград с молба в срок до 12 януари да предоставят информация за това какви са професиите, по които могат да бъдат обучавани учениците в съответните професионални гимназии. Информацията ще бъде обобщена и изпратена като мотивирано становище и предложение в Регионално управление по образование – София регион. Същата информация ще бъде предоставена и на трите гимназии с гореща препоръка да се съобразят с желанията и вижданията на работодателите.