Едно от инвестиционните намерения на общината за тази година бе да постри жилищен блок за ромите в Ботевград. То обаче няма да бъде осъществено поради липса на средства.

„Представители на различни ромски организации идваха в Ботевград и обещаваха, че ще съдействат за осигуряване на част от средствата за жилищния блок, но това не се случи. За реализирането на подобно намерение са необходими над 2 000 000 лв., които общината не може да отдели. Затова се спряхме на по-приемлив вариант – изграждане на 20 еднофамилни къщи за крайно нуждаещите се ромски семейства. Къщите ще бъдат разположени в различни населени места на общината. Инвестицията ще струва около 400 000 лв." – съобщи кметът Георги Георгиев.