В началото на януари 2018 г. изтече срокът за подаване на оферти от кандидат-купувачи за терена на бившия завод за автобуси „Чавдар”, който е собственост на Ангел Стойчев. Отново не се яви кандидат за имота, който се продава от държавен съдия изпълнител при Районен съд - Ботевград. Обявена е нова процедура за публична продан на терена. Срокът за събиране на оферти е от 19.01.2018 - 19.02.2018 г., а цената е 4 562 976,85 лв.


Да припомним, че имотът е с площ от 170 764 кв. метра. Върху него има наложена възбрана в полза на Община Ботевград. Собственикът дължи на общината повече от 800 000 лева за местни данъци и такси.