Кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов коментира пред местните медии днес ситуацията около внесеното от сдружение "За чиста вода" искане за провеждане на местен референдум. Ето какво заяви той: 


Обществеността вече е запозната с моето становище по въпроса за референдума. Във връзка със сериозни и груби нарушения на процедурата по иницииране, организиране и събиране на подписи за провеждане на местен референдум, съм на мнение, че Общински съвет – Ботевград, изобщо не трябва да разглежда този въпрос. Не да дава решение „ЗА“ или „НЕ“ провеждане на референдума. На сесията отново обясних много ясно, че в закона са посочени кои субекти биха могли да инициират провеждането на референдум – вариант 1: 1/5 от общия брой на общинските съветници, вариант 2: Кмет на община, вариант 3: Инициативен комитет на граждани, състоящ се от 3 до 7 члена. В нашият случай имаме внесена инициатива от юридическо лице с нестопанска цел, което е регистрирано под името Сдружение „За чиста вода“. Законът обаче не предвижда юридическо лице с нестопанска цел да може да инициира и внася предложения за провеждане на местен референдум. Поради тази причина съм на мнение, че това предложение трябва да отпадне от дневния ред на ОбС и то да не се разглежда изобщо.


Тук обаче е по-важен друг въпрос, много по-интересен и съществен, а именно: Кой и с каква цел спекулира и иска да извлече някакъв дивидент от най-сериозния инфраструктурен проблем на Община Ботевград – водоснабдяването. Не случайно казвам това. Според мен „някой“ се е скрил зад, на пръв поглед, добронамереното сдружение „За чиста вода“ и се опитва да „мъти водата“ на Ботевград, метафорично казано. Накратко: Кой стои зад това сдружение и какви са неговите користни цели? Факт е, че тази организация е обгърната в някаква тайнственост. Да, тя си има своите официални лица, те не са тайна. Подписи под искането за референдум има на три лица: председателя на сдружението – Иван Николов, който в момента изпълнява длъжността директор на ПГТМ „Христо Ботев“, Кирил Руневски и Надежда Менгова. Имам обаче своите основателни съмнения, че не те са реални инициатори на референдума. Според мен някой стои зад тях и ги използва за користни цели. Ако бъркам – моля да бъда извинен и съответно – опроверган. Защо мисля така? На вчерашната сесия на ОбС в залата не присъстваха представители на „За чиста вода“. Не мога да разбера нещо – организираш някаква инициатива, заставаш с името си зад някаква кауза, а в същото време отказваш до застанеш с лицето си пред гражданите и общинските съветници! От какво се страхуват или срамуват тези хора?


На сесията вчера запознах присъстващите съветници с моето становище по повод искането на Сдружение „За чиста вода“. Пълният текст на документа го има и в медиите. Според мен този въпрос изобщо не трябва да се разглежда в ОбС. Но също така, с оглед на всичките нарушения около внесеното искане за референдум, които съм установил и изложил в моето становище, би трябвало Районна прокуратура – Ботевград и Софийска окръжна прокуратура да се самосезират.