Екологично сдружение „Предбалкан” набира доброволци на възраст 18 - 36 г., свободно ползващи английски език и с отлична компютърна грамотност, за участие в партньорска среща в Гренада - Испания, която ще се реализира по проект, финансиран чрез програма Еразъм+. Желателно е участниците да бъдат от нашия регион, да са били или да са ангажирани с реализация на екологични каузи, да изучават екологична специалност или работата им да е свързана с опазване на околната среда.  


Доброволците, които бъдат одобрени,  ще посетят град Гренада, Испания. Преди визитата те ще преминат курс на обучение и ще се запознаят с дейностите по проекта и целите, поставени в него. 


Екологично сдружение „Предбалкан“ е неправителствена организация с нестопанска цел. Седалището й е в с. Правешка Лакавица, общ. Правец. Дейността на Сдружението е насочена към развиването на екотуризъм в региона. През 2016 година то успешно се вписа в многостранен европроект  „Разпространение на модела „Живот в общност“ – обмен на добри практики в областта на съвместния живот в общност за хора в риск и неравностойно социално положение“, финансиран от програма „Еразъм+”. Като партньори участват неправителствени организации от шест европейски страни. Координатор на проекта е Фондация „Училище за солидарност“ от Испания с ръководител Дора Фанели. Организацията се характеризира с изключително богатия си опит за работа с хора в неравностойно положение, натрупан в продължение на 25 години.  


Партньорите по проекта са  “Асоциация „Мери Сийкъл“ от Великобритания; Социален кооператив „Артемиде“ от Италия; Център за социално уязвими групи от Сърбия; Организация на Малтийския орден от Албания. България е представена от Екологично сдружение „Предбалкан“. Като подизпълнители са привлечени опитни преподаватели от СУ „Бр. Петър и Иван Каназиреви“ от Разлог, сред които е и координаторът на проекта от българска страна  - Катя Бранкова.


Проектът е със срок на реализация две години. През декември 2016 г. в Италия се проведе подготвителна среща, по време на която партниращите организации посетиха жилищата за социално уязвими хора – деца без родители, самотни майки с деца, организирани и поддържани от „Социален кооператив „Артемиде“, намиращи се близо до гр. Латиано, окръг Бриндизи.


Втората среща се проведе през март 2017 г. в гр. Шкодра - Албания, където домакини бяха колегите от „Организация на Малтийския орден“. Третата среща по проекта се проведе през април, 2017 г в Лутън, Великобритания. От българска страна на нея присъстваше председателя на Екологично сдружение „Предбалкан“ проф. д-р Андрей Мицулов. В нея участваха 14 от най-видните специалисти от водещите партньорски организации. Срещата беше организирана от експерти на Асоциация „Мери Сийкъл“. Екипът им, в своята презентация беше подпомогнат от огромен колектив обществено значими лица, между които активно участие взеха: кметът на гр. Лутън и градските му съветници, главния шериф на областта Бедфорд, както и началникът на полицията в гр. Лутън. На всички присъстващи направи огромно впечатление поразителният по своите мащаби опит за превенция и интегрирането на социалните общности от над 72 религиозни деноминации. Организацията, създадена още през 1855 г, широко е разпространила своята социална дейност в помощ на милионите мигранти във Великобриания.


Четвъртата среща се състоя в столицата на Република Сърбия, Белград. От българска страна участие взе проф. д-р Андрей Мицулов. Домакин беше екипът, ръководен от о г-жа Бранислава и нейните колеги: Александър Баджич, Миша Обрадович, Марко Финци и Станислава Филипович, все водещи архитекти от „Център за социално уязвими групи“. 


При организираните посещения в градовете Обреновац и Сабаш, те нагледно демонстрираха техните постижения в проектирането и изграждането на социални домове на хора, пострадали от огромните наводненията през 2014 г. Тяхната група е участвала в проектирането и изграждането на над 100 нови и реновирани жилища. Впечатляващо беше фамилиарното отношението на всички новодомци към тях.


Екологично сдружение „Предбалкан“ бе  домакин на следващата среща, която се проведе през септември 2017 г на територията на община Правец. При учебната си визита в България партньорите по проекта се запознаха с приноса на нашето Сдружение в социалната практика на местните институции за интеграция на социално уязвими групи, в това число и на ромските общности. Учебната част от визитата включваше представяне на четири социални учреждения, в които Сдружението има своето активно участие. На среща с кмета на община Правец – г-н Румен Гунински, и представители на Общинския съвет нашите гости се запознаха с интеграционната политика на общината и социалните дейности, които тя реализира. Предоставихме възможност на партньорите  да посетят и други градове в страната, за да разгледат техните културни, исторически и културни забележителности”, разказа проф. Андрей Мицулов – председател на Сдружение „Предбалкан”. Желаещите да се включат в проекта могат да се свържат с него на: 02/954 83 96; 02/8 163 175; 07133/46 76; 0885 848 181; predbalkan@abv.bg.