Проверката на подписката, проведена от Сдружение „За чиста вода”, с предложениe за провеждане на местен референдум на територията на община Ботевград е приключила с протокол от 5 февруари 2018 год. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя е извършена на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, се посочва в протокола. В него е отразен резултатът от проверката, а той е следният: проверени подписи – 3 502; брой установени коректни записи – 2 709; общо брой некоректни записи 793, от които брой лица с грешни ЕГН – 446, брой лица, които нямат постоянен адрес в община Ботевград – 165, брой лица с грешни и непълни имена – 139, общ брой лица без избирателни права 43, от които 5 не са български граждани, 1 е поставено под запрещение и 37 са починали.


Общият брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ботевград към 02.01.2018 год., е 28 671, пише в протокола. Той е съставен в два екземпляра, от които единият е за Общински съвет – Ботевград.  


Потърсихме председателя на местния парламент Любомир Лилов да обясни какво следва отсега нататък, но не можахме да се свържем с него. По-късно днес той ни потърси с въпроса откъде сме получили данните от проверката. Според Лилов това е конфиденциална информация и не е трябвало да бъде разпространявана в публичното пространство. Това негово твърдение някак буди недоумение и поражда въпрос: Защо информация, отнасяща се до обществено допитване, трябва да се запази в строга тайна от гражданите?  


Обърнахме се и към кмета Иван Гавалюгов, който сподели, че е имал възможност да се запознае със съдържането на протокола. „Служба ГРАО към МРРБ проверява само внесените им в електронен вид данни. Инициативният комитет има възможност, ако са установени нередности, в едномесечен срок да ги отстрани. Може да има несъответствия между оригиналната подписка и представените в електронен вид данни. Възможно е при самото пренасяне на електронен носител да са сгрешени имена, ЕГН-та и т.н. Никаква друга корекция не би могла да бъде направена освен да се свери дали данните са коректно пренесени от хартиен на електронeн носител, разясни кметът Гавалюгов. –На този етап, съобразно констатациите при проверката, не са налични необходимите една десета от подписите на жители на община Ботевград, които са с постоянен адрес на територията на общината и имат избирателни права, за провеждане на местен референдум", допълни той.