Министерството на регионалното развитие и благоустройството е сключило договор със софийската фирма „Акваконсулт”, която ще описва активите на общинското дружество „ВиК Бебреш”. След приключване на процедурата, което все още не е ясно кога ще стане, чрез договорни отношения и по определен ред ще се извърши прехвърлянето на активите – водопроводи, пречиствателни станции, канализации и други, за стопанисване и управление на „ВиК – София” ЕООД. Те обаче си остават публична общинска собственост, уточниха от ръководството на местното ВиК дружество. 


С прехвърляне на активите ще стане възможно извършването на регионални прединвестиционни проучвания и изготвянето на регионален план от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така операторът „ВиК - София” ще може да кандидатства за средства по ОП „Околна среда” за подмяна на водопровода в населени места на територията на София област с над 10 000 еквивалент жители. 


Както сме информирали вече, изрично условие, което е в унисон с националната стратегия за окрупняване на ВиК сектора, е, да се финансират само проекти, които се реализират на обособена територия, на която има консолидиран оператор. Именно това изискване стана повод през 2016-та година Община Ботевград да предприеме първата стъпка, като стана член на Асоциацията по ВиК на обособена територия – София област.