Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Образование”


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт  „Образование”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - минимум две години.


3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.


4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:


- компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;


- владеене на чужд език – английски език.


- професионален опит в сферата на хуманитарните науки.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  15.03.2018 г. до 30.03.2018 г. включително.


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115