Възпитаниците на ОУ „Васил Левски“ – Симона Лазарова, Валентина Валериева и Девора Викторова, бяха отличени със специалната награда на журито за „Креативен подход“ на националения конкурс „Водата – Извор на живот" 2018 г. Трите момичета са участвали в раздел „Фотография и видеография“ с видеоклип на тема: Защитена местност „Мухалница“ и Жабешкото блато. Те са изработили видеото по време на занятията си в клуб „Работилница за красиви неща“ с ръководител Стилян Станчев, учител по рисуване в училището. 


Основната цел на националния конкурс „Водата – Извор на живот" 2018 г. е да даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, да се стимулира техния интерес към решаване на проблемите с опазването и правилното използване на водата и съхраняване на природата – всичко това пресъздадено чрез стилистиката на различните видове изкуства.


Конкурсът се организира от Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас.