„Научих се аз да обичам,
от ранните детски години,
горите, полята и всичко,
което наричам Родина.
България - родина на нашите деди!
България - родина на нашите бащи!
България - ти си ми в сърцето,
където и да ни отведе съдбата,
ние, никога няма да забравим своите корени.”


Думи, изречени от устата на едно 5 годишно дете, те кара да се чувстваш горд и изпълнен с надежда, че България ще пребъде през вековете.


Любовта към българското, родното  се посява в сърцето на всеки човек още в предучилищна възраст. Да успеем да изградим едни достойни бъдещи граждани на света, граждани на света, които да знаят своят род и Родина, които с умиление да си спомнят роден дом, детска градина, роден град, обичаи и традиции, които са научили от нас и предали на своите деца е важен момент от гражданското образование.
В ДГ”Еделвайс” се работи активно за поставяне основите на патриотичното възпитание. В нашата детска градина ние пресъздаваме стила, бита и културата на българският народ, предавани през вековете от поколение на поколение. И всичко това,  пречупено през призмата на детското светоусещане, знания, умения и опит, достъпно, интересно и непринудено за тях децата.
В тази връзка в ДГ”Еделвайс” се проведоха редица мероприятия пред родители, начални учители, гости от Община Етрополе, колеги детски учителки.


Представяме на Вашето внимание част от тях


• На 9 март 2018 година, децата от група „Лакомото мече” в  ДГ”Еделвайс”, с учителки г-жа Наталия Лакова, г-жа Дафинка Томова и г-жа Красимира Стефанова – учител по музика и сценарист, ни върнаха в миналото, като представиха празника: ”Седянка”. 
С много шеги, хумористични песни и народни танци, извадки от творчеството на Чудомир, ни накараха да се потопим в атмосферата на миналото. Дадоха ни надежда, че  връщайки се в миналото, чрез нашите деца-артисти, запазваме нашите традиции и обичаи, нашата самобитност и в бъдещето.


• На  15 март 2018 година, децата от четвърта подготвителна група „Мики Маус”, с учителки г-жа Петя Димитрова, г-жа Йорданка Василева и г-жа Красимира Стефанова – учител по музика, изнесоха урок по родолюбие на тема: „Аз обичам България”.
С прекрасните си изпълнения децата показаха, че семенцето на любовта към Родината е успешно посято. Изпитахме гордост от добре свършена работа и си тръгнахме с надеждата и вярата, че „българското”, ще пребъде и „България ‘’ ще я има.
Текст и снимки: Наталия Димитрова